Türkiye Cumhuriyeti

Manama Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" Konulu 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi , 29.07.2016

25 Temmuz 2016 tarihli ve 29781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan,
"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" konulu 2016/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekte sunulmaktadır.

İlgili Dosyalar :

- Genelge.pdf