Türkiye Cumhuriyeti

Manama Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gençlik Köprüleri Programi , 17.08.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTATB) tarafından yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimine devam eden gençlerimize yönelik olarak "Gençlik Köprüleri" programı hayata geçirilmiştir.

 

YTATB tarafından "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; sivil toplum kuruluşlarına (dernekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlanacaktır.

 

Programın içeriğine http://www.ytb.gov.tr/tr/s/1540-genclik-kopruleri-2014-yili-dogrudan-proje-mali-destek-programi
adresli YTATB'nin internet adresinden erişilebilmektedir.

Saygıyla duyurulur.