Türkiye Cumhuriyeti

Manama Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gazze Yardım Kampanyası , 24.07.2014

 

Resmî Gazete

 

Sayı : 29069

 

GENELGE

 

Başbakanlıktan:

 

Konu :   Gazze Yardım Kampanyası

 

GENELGE

 

2014/12

 

 


İsrail’in Filistin’e bağlı Gazze   Şeridi’nde başlatmış olduğu askeri harekatta yüzlerce masum insan hayatını   kaybetmekte, binlerce insan barınma, açlık, susuzluk ve sağlık problemleri   ile yüz yüze gelmektedir.
 

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve   dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek Ramazan ayında,   halkımızın da beklentileri doğrultusunda; zor durumdaki dost ve kardeş   Filistin halkı için her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla,   Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım   kampanyasına ait banka hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir. Yardım   kampanyası, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine   edilecek; toplanan yardımlar Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde   bölgeye ulaştırılacaktır.

 

Başlatılan bu yardım kampanyasında;

 

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz   ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen   hesap numaralarına aktarılacaktır.

 

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu   hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

 

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan   istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere, şartlı veya   şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.

 

4. Tüm yardım toplama faaliyetleri,   2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

 

Halkımızın, ulusal ve yerel   basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her   düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve birliklerin, bir insanlık   görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği   vereceklerine inancımız tamdır.

 

Bilgilerini ve gereğini önemle rica   ederim.

 

 

 

                                                                                                                Recep   Tayyip ERDOĞAN

 

                                                                                                                              Başbakan

 

 

 

 

 

GAZZE YARDIM KAMPANYASI BANKA

 

HESAP NUMARALARI

 

 

 
   
Ziraat Bankası Ankara     Kamu Girişimci Şubesi
   

TR87 0001 0025 3334 2869     8550 77 -
TL

   

SWİFT

   

TCZBTR2A

   

TR60 0001 0025 3334 2869 8550 78 -USD

   

TR33 0001 0025 3334 2869 8550 79 -EUR

   

TR06 0001 0025 3334 2869     8550 80 -GBP

   

Vakıfbank Ankara     Meşrutiyet Şubesi’

   

TR86 0001 5001 5800 7302     4262 11 -TL

   

SWİFT

   

TVBATR2A

   

TR50 0001 5001 5804 8014     8011 62 -USD

   

TR78 0001 5001 5804 8014     8011 43 -EUR

   

 

 

Gerçek ve tüzel kişiler bu   hesaplara havale ücreti ödemeksizin
doğrudan bağış   yapabilecekleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığınca duyurulacak GSM   operatörlerinin SMS numarasına “Gazze” yazarak belirlenen miktarda bağışta   bulunabileceklerdir.