Türkiye Cumhuriyeti

Manama Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Cumhurbaşkanliği Seçimleri - Yurtdişi Seçmen Kütüğü Kaydiyla İlgili Duyuru , 15.06.2014

Önümüzdeki dönemde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız da bulundukları ülkelerde ilk kez oy yerinde açılacak sandıklarda oy kullanabileceklerdir.

Bu çerçevede;

-Büyükelçiliğimiz görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.

-“Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olunup olmadığının Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) kontrol edilmesi mümkündür.

-Yurtdışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın 9 Temmuz 2014 Türkiye saati ile saat 17.00’ye kadar adres beyanında bulunmaları gerekmektedir.

-Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgili kararında, yurt dışı seçmen kütüğünün ilan edileceği 2-9 Temmuz 2014 tarihleri arasında adres beyanı başvurularının şahsen yapılabileceği, posta ile yapılan müracaatların ise dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.

-Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. Kimlik Numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

-Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde kurulacak sandıklarda oy kullanmalarının yanısıra, gümrük kapılarımızda aşağıda sunulan tarihlerde oy kullanmaları da mümkündür.

 

Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi: 26 Temmuz 2014 - 10 Ağustos 2014

Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi: 17 Ağustos 2014 - 24 Ağustos 2014

 

Seçimlerle ilgili olabilecek gelişmeleri takip etmek üzere yapılacak güncel duyurularımız Büyükelçiliğimiz web sitesi ve facebook sayfasında yayınlanmaya devam edilecektir.

Saygıyla duyurulur.