Türkiye Cumhuriyeti

Manama Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

T.c.manama Büyükelçiliği-geçici Personel Alımı , 27.12.2011

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MANAMA BÜYÜKELÇİLİĞİ

TÜRK UYRUKLU GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI DUYURUSU

 

Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinin personel ihtiyacını karşılamak üzere mülakatla Geçici Personel alınacaktır.

 

Geçici personelin halihazırda yaklaşık 6 ay süreyle istihdamı öngörülmekte olup, önümüzdeki yakın dönemde açılabilecek ilk yazılı ve sözlü sınavda başarılı olması halinde Sözleşmeli Sekreter pozisyonunda imzalanacak yıllık sözleşme bazında sürekli olarak görevlendirilmesi de mümkün olabilecektir.

 

1) Adaylarda Aranan Nitelikler :

 

1. T.C. vatandaşı olmak

2. 41 yaşından gün almamış olmak. (1971 ve sonraki doğumlular)

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca

    onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak.

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

5. Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap,

    rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz

    kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

6. Erkek adaylar için: askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak.

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmamak.

8. Adayların İngilizce bilmeleri ve bilgisayar kullanmaları zorunlu olup, Arapça bilmek tercih

     nedenidir.

 

2) Adaylardan İstenen Belgeler:

 

- Başvuru dilekçesi ve kısa özgeçmiş  (dilekçede; adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi

  temas bilgilerine de yer verilmelidir).

- Pasaportun aslı veya yazılı sayfalarının onaylı fotokopileri

- Nüfus Hüviyet Cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü)

- Son aldığı diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi

- İki adet vesikalık fotoğraf

 

Başvuru Adresi :

Suhail Centre, Bldg. 81, Rd. 1702, Diplomatic Area 317,

Telefon: 00 973 17 533 448   Manama-Bahreyn