Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi 2014 Yili Araştirma Ödülleri Duyurusu

Manama Büyükelçiliği 30.03.2014

ÖDÜLLERİN AMACI:

Ödüllerin amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türkiye ekonomisi, gelişmekte olan ülke ekonomileri ve/veya merkez bankacılığı konularında yapılan akademik çalışmaların desteklenmesini sağlamak ve bu çalışmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunmaktır.

ÖDÜLLERİN KAPSAMI:

Ödüllere, dereceyi veren jüri tarafından kabul edilmiş doktora tezleri ile uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmak üzere kabul almış makaleler aday olabilir.

ÖDÜLLERE ADAYLIK KOŞULLARI:

Ödüllere aday olacak çalışmaların, Türkiye ekonomisi, gelişmekte olan ülke ekonomileri ve/veya merkez bankacılığı konularında ve Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olması gerekmektedir.

Ödüllere aday olacak doktora tezlerinin, ödüllerin duyurusunun yapıldığı tarihten en çok üç yıl öncesine kadar doktora derecesini veren jüri tarafından kabul edilmiş olması şarttır.

Ödüllere aday olacak makalelerin de, ödüllerin duyurusunun yapıldığı tarihten en çok üç yıl öncesinde uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmak üzere kabul almış olması şarttır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mensupları ödüller için başvuruda bulunamazlar. Bu yasak, çalışmaların değerlendirme sürecinde görevli kişilerin eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını da kapsar.

ÖDÜLLERE ADAYLIK İÇİN İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YÖNTEMİ:

Ödüllere adaylık için istenen belgelerden, başvuru formu, katılımcının özgeçmişi ile bir adet fotoğrafının, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma Ödülleri İstiklal Caddesi No:10 06100 Ulus / Ankara / Türkiye” adresine iadeli taahhütlü olarak posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi; ödüllere aday olacak çalışmanın tamamı ile beş sayfayı geçmeyen özetinin ise elektronik ortamda yarisma@tcmb.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

TAKVİM:

Ödüllere adaylık için son başvuru tarihi 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimidir. Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru sahibi, son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ıslak imzalı bir yazılı beyanı başvuru adresine ulaştırmak kaydıyla ödüllere katılımdan vazgeçebilecektir.

İşbu duyuruda yer verilen hususlara uygun biçimde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme sonucunda, ödül kazanan çalışmalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Ağ sitesinde açıklanacak ve sonuç başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI:

Seçilen çalışmalara ilişkin sunumlar 14 Haziran 2014 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek çalıştayda çalışma sahiplerince yapılacaktır. Çalıştay sonunda ödüle değer görülen çalışmalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu başkanlığında, Banka Meclisi Üyesi Doç. Dr. Ahmet Faruk Aysan, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Turalay Kenç, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yavuz Arslan ile Prof. Dr. İsmail Sağlam, Doç. Dr. Abdurrahman Aydemir ve Yrd. Doç. Dr. İnci Gümüş’ten oluşan Değerlendirme Jürisi tarafından belirlenecektir.

Yarışma sonucu çalışma sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir.

Yeterli sayıda başvuru olmaması halinde duyurusu yapılan Araştırma Ödülleri iptal edilebilecektir.

ÖDÜLLER:

Değerlendirme Jürisi tarafından uygun görülecek çalışmalara birincilik için 15.000,00 TL, ikincilik için 7.500,00 TL ve üçüncülük için 5.000,00 TL tutarında ödül ile 1.500,00 TL tutarında teşvik ödülü verilecektir.

Çok yazarlı çalışmaların ödül alması halinde ödül miktarı başvuru sahibine ödenecek olup, yazarların ödül miktarını paylaşımında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

İLETİŞİM:

Ödüllere ilişkin sorular için iletişim adresi: yarisma@tcmb.gov.tr

Pazar - Perşembe

08.30 - 16.30 / 08.30 - 16.30

Konsolosluk İşlemleri: 08.30 - 12.30 Vize: 13.00 15.00
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı Tatili
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 13.8.2019 Kurban Bayramı
31.8.2019 31.8.2019 Hicri Yılbaşı
8.9.2019 9.9.2019 Aşure tatili
9.10.2019 9.10.2019 Hz. Muhammed'in Doğum Günü
16.12.2019 17.12.2019 Bahreyn Milli Gün Tatili