T.c. Manama Büyükelçil​iği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

Manama Büyükelçiliği 29.05.2012

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MANAMA BÜYÜKELÇİLİĞİ TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAVI DUYURUSU

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (sınavı kazanan adaylardan istenecektir).

8. Adayların İngilizce bilmeleri ve bilgisayar kullanmaları zorunlu olup, Arapça bilmek tercih nedenidir.

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-mail gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem yapılmış sayfalarının fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti ile bir adet arkalı önlü fotokopisi,

5. (Varsa) Oturma izin belgesinin aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın/denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ile bir adet fotokopisi ,

7. Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

9. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

10. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla 3,4,5,6 ve 7. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilecektir.

III) SINAVLAR :

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı (01 Temmuz Pazar günü,10:00-15:30 saatleri arasında) Büyükelçiliğimiz Kançılarya binasında yapılacaktır.

10:00 – 13:00

 İngilizce’den Türkçe’ye çeviri,(1 saat) Türkçe Kompozisyon,(1 saat) Matematik (1 saat)

14:30 – 15:30

 Türkçe’den İngilizceye çeviri

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 02 Temmuz 2012 Salı günü Büyükelçiliğimizde saat 10.00’da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılâp Tarihi)

Uygulamalı Sınav Konuları: Bilgisayar kullanımı.

IV) BAŞVURU TARİHİ :

Başvurular, en geç 14 Haziran 2012 Perşembe günü saat 14:00’e kadar, şahsen veya yazılı olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine başvurmaları gerekmektedir. Yazılı sınava girerken, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

V) BAŞVURUNUN VE SINAVIN YAPILACAĞI ADRES:

T.C. Manama Büyükelçiliği

Suhail Centre,Bldg.8 Rd.1702 Diplomatic Area  

317 Manama/Bahreyn

Telefon: 17533448

E-Posta: manama.be@mfa.gov.tr

 

Pazar - Perşembe

08.30 - 16.30 / 08.30 - 16.30

Konsolosluk İşlemleri: 08.30 - 12.30 Vize: 13.00 15.00
1.1.2019 1.1.2019 Yılbaşı Tatili
1.5.2019 1.5.2019 İşçi Bayramı
4.6.2019 6.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 13.8.2019 Kurban Bayramı
31.8.2019 31.8.2019 Hicri Yılbaşı
8.9.2019 9.9.2019 Aşure tatili
9.10.2019 9.10.2019 Hz. Muhammed'in Doğum Günü
16.12.2019 17.12.2019 Bahreyn Milli Gün Tatili